Kategorier
Aktuellt Allmän förvaltningsrätt Arbetsdomstolens domar Arbetsrätt

Statliga anställningsbeslut och anställningsavtal

Dom i Arbetsdomstolen

I december förra året meddelande Arbetsdomstolen en dom i ett mål mellan Jusek och staten genom Försäkringskassan. Målet gällde frågan om ett ingånget anställningsavtal kunde undanröjas av Försäkringskassan efter det att Statens överklagandenämnd hade undanröjt anställningsbeslutet.

Arbetsdomstolens slutsats var att statens åtgärd att avsluta arbetstagarens anställning hade stått i strid med 7 § anställningsskyddslagen och ogiltigförklarade uppsägningen.

Arbetsgivarverket har kommenterat domen och anser att den visar på ett fel i systemet. Jag anser att man inte kan dra någon sådan slutsats av denna dom. Läs hela artikeln här: Artikel i Dagens juridik den 14 februari 2017.

Med anledning av de kommentarer som kommit på artikeln har jag skrivit en replik som publicerats den 9 mars 2017.

Relevanta länkar

AD 2016 nr 74. Jusek ./. Staten genom Försäkringskassan

Arbetsgivarverkets kommentar

 

Kristina Ahlström

Kategorier
Aktuellt Offentlighet och sekretess

Helikopterärendet

JO kritisk till handläggning i helikopterärendet

I ett uppmärksammat fall i media om Sjöfartsverkets upphandling av helikoptrar har JO prövat en anmälan om brister hos både Sjöfartsverket och Näringsdepartementet. Brister har bekräftats av både Sjöfartsverket och Näringsdepartementet som har uppgett att de har vidtagit åtgärder för att man ska följa reglerna om diarieföring.

För att den grundlagsfästa rätten att ta del av myndigheters handlingar ska fungera som avsett måste allmänheten få vetskap om vilka handlingar som finns hos myndigheterna. Därför är det viktigt att myndigheterna följer de regler som finns om exempelvis diarieföring.

Bland annat har anställda använt privat e-post om viktiga förhållanden i ärende hos myndigheten, vilket JO ser mycket allvarligt på. Följden av den hanteringen blev i praktiken att allmänna handlingar inte kunnde lämnas ut vid begäran. För detta riktar JO allvarlig kritik både till Sjöfartsverket och Näringsdepartementet.

När det gäller tiden det tagit att lämna ut vissa handlingar påminner JO om att grundlagen ställer krav på att utlämnandet ska ske skyndsamt. Se beslut och relevant lagtext.

Kristina Ahlström

Kategorier
Aktuellt Arbetsrätt

Skyldighet anmäla misstanke om mutbrott

Korruption på Fastighetsverket?

I dagarna har rapporterats om misstankar om korruption hos Statens fastighetsverk, en myndigheten under regeringen. Se programmet Kalla fakta – Slottsherren 24 januari 2017. Vilken skyldighet har en statlig myndighet att göra anmälningar om misstankar om brott hos personalen?

Läs mer om vilka skyldigheter en statlig myndighet har att anmäla misstankar om brott 

Kristina Ahlström

Kategorier
Aktuellt Offentlighet och sekretess

Kommuner följer inte offentlighetsprincipen

Bristande kunskap?

En undersökning som Ekot har gjort visar att mer än var femte kommun misslyckas med att leva upp till offentlighetsprincipen. Vilket  Justitieombudsman Stefan Holgersson tycker är allvarligt.

– Jag tycker att det är bekymmersamt. Man ska möjliggöra en insyn, och är man väldigt hemlig och undviker att svara så påverkar det förtroendet för myndigheterna, säger Stefan Holgersson

Läsa mer på Ekots hemsida och lyssna på inslaget från den 3 januari 2017.

Det är allvarligt när anställda på myndigheter, kommunala eller statliga, inte vet vad som gäller för att handlingar ska lämnas ut. De grundläggande reglerna finns i en av våra grundlagar: 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Tillämpning och regler om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen.

En handbok om grundläggande regler om detta samt särskilt om vad som gäller för personalområdet finns i boken Offentlighet och sekretess inom personalområdet, som jag har skrivit just för att det behövs mer kunskap inom området. Min förhoppning är att man ska använda boken som en handbok, en uppslagsbok när man får frågor om offentlighet och sekretess, men även som utbildningsmaterial. Du kan bläddra i ett smakprov och själv se hur boken är upplagd. Jag håller även skräddarsydda kurser om området. Välkommen att höra av er om ni behöver utbildning!

Kristina Ahlström