Rekrytering av chefer inom staten

Publicerat 2022-02-11

Tidningen publikt som ges ut av fackförbundet ST beskriver i en artikel den 9 februari 2022 hur myndigheter rekryterar chefer. De har intervjuat flera personer bland annat mig. 

Det finns fortfarande särskilda regler för anställda vid statliga myndigheter, bland annat att beslut om anställningar kan överklagas. Därför är det viktigt att veta om ett beslut är ett anställningsbeslut eller ett arbetsledningsbeslut.

För privata arbetsgivare har denna juridiska skillnad i praktiken inte så stor betydelse eftersom deras beslut att anställa inte kan överklagas. Så länge ens privat arbetsgivare är överens med berörd arbetstagare kan de ingå nya anställningsavtal.

Kristina Ahlström